นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ และกลุ่มศึกษานิเทศก์
ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้อประชุมศรีเมืองนนท์ ๒