นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร  มากคงแก้ว
ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์