นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าพบนายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อปรึกษาหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าพบนายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อปรึกษาหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี