???? นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 นายนพพร  มากคงแก้ว ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี