การประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่ม,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 30 พฤศจิการยน 2563

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่ม,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 30 พฤศจิการยน 2563 ณ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา