ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563(ระดับจังหวัด)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว
ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563(ระดับจังหวัด) ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี