การสัมมนาถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การสัมมนาถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เป็นประธานการสัมมนาถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓