Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

รัชกาลที่ 9 - พระมหากษัตริย์ไทย

นายนพพร มากคงแก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑               

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด

  ๑. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์   ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

  ๒. นายสุทิน จันทรวรเชตต์  ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา

  ๓. นายสมาน เวียงปฏิ  ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน