ทุนการศึกษา Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวมอบให้กับนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีวัตถุเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว่างกัน
  2. Nalanda University เปิดรับสมัครนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน มีทุนการศึกษาจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) MBA in Sustainable Development and Management 2) Ecology and Environment Studies 3) Buddhist Studies, Philosophy & Comparative Religion และ 4) Historical Studies โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นในสมัครออนไลน์ตามที่ระบุไว้ได้ทางเว็บไซต์ http://online.nalandauniv'edu'in/app/ และการรับสมัครจะสิ้นสุดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563