ภาษาอังกฤษ ม.1 สัปดาห์ที่4

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สัปดาห์ที่ ๔

1.The house where I live.

2.In the living room.

3.My dream bedroom.

4.She's a dentist.