นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่คลิปการจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายทนงศักดิ์  ศรีงามคุณพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่คลิปการจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3