Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ทดสอบระบบ​ Video Call ระหว่างสำนักงานเขตกับโรงเรียนในสังกัดฯ​

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ทำการทดสอบระบบ Video Call ระหว่างสำนักงานเขตกับโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสิ่อสารประสานงานราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ทำการทดสอบระบบ Video Call ระหว่างสำนักงานเขตกับโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสิ่อสารประสานงานราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน