Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสัมฤทธิ์​ สงประชา​ บิดาของนางสาวอัมพร​ สงประชา​ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ​ เมื่อวันที่​ 18​ กุมภาพันธ์​ 2563​

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสัมฤทธิ์  สงประชา  บิดาของนางสาวอัมพร สงประชา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

นายนพพร  มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน    ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสัมฤทธิ์  สงประชา  บิดาของนางสาวอัมพร สงประชา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง  จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน