Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

การประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา​โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ประจำเขตตรวจราชการที่​ 1 2​ 3​ 4​ และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ(ภาคกลาง)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 2 3 4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ(ภาคกลาง)เ

 

    การประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 2 3 4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ(ภาคกลาง)เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน