Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

​ ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา​ (พื้นที่ภาคกลาง)​

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา (พื้นที่ภาคกลาง) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 

    นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประธานเขตตรวจราชการที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา (พื้นที่ภาคกลาง) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน