Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

เตรียมงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี​ 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เตรียมการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 

     นายนพพร มากคงแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11

พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน