Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่​ 2​ ( 1​ตุลาคม​2562) ดำเนินการประเมิน​ ฯ​

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1และคณะฯ  เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2  ( 1ตุลาคม2562)  ดำเนินการประเมิน ฯ เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562

 

     นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1และคณะฯ  เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2  ( 1ตุลาคม2562)  ดำเนินการประเมิน ฯ เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน