โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่​ 2​ ( 1​ตุลาคม​2562) ดำเนินการประเมิน​ ฯ​

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1และคณะฯ  เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2  ( 1ตุลาคม2562)  ดำเนินการประเมิน ฯ เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562

 

     นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1และคณะฯ  เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2  ( 1ตุลาคม2562)  ดำเนินการประเมิน ฯ เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562