Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

รโรงเรียนวัดจันทร์ ครั้งที่​ 2​ ( 1​ตุลาคม​2562) ดำเนินการประเมิน​ ฯ​

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ ครั้งที่ 2 

 

    นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1และคณะฯ  เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ ครั้งที่ 2  ( 1ตุลาคม2562)  ดำเนินการประเมิน ฯ เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน