กรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือนแรก โดยออกประเมินฯ​ ณ​ โรงเรียนวัดบางระโหง​ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือนแรก โดยออกประเมินฯ ณ โรงเรียนวัดบางระโหง 

 

   นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือนแรก โดยออกประเมินฯ ณ โรงเรียนวัดบางระโหง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562