ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2(Cluster)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2(Cluster) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยมี ดร.สุวิทย์  มูลคำ  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 บรรยายพิเศษ เรื่อง  การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดูภาพเพิ่มเติม