มาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เเละวัฒนธรรมต่างๆกับนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  เเละวัฒนธรรมต่างๆกับนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

 

         นายพีรากร  บุนนาค  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 พร้อมคณะฯนำนักเรียนเเละครูจากเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ  นางนิศากร  วิศิษฐ์สรอรรถ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  เเละวัฒนธรรมต่างๆกับนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562