ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster)

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster)เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2