Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ประจำเขตตรวจราชการที่​ 2 ครั้งที่​ 1/2562​ เมื่อวันที่​ 7 สิงหาคม​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์​ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

 

   นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2(Cluster) เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน