Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี​ เขต​ 1​

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 

      นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน