Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ สพป.นนทบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 12/7/62

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ สพป.นนทบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3  โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในการให้ความรู้การจัดทำและเสนอข่าวการศึกษา

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน