การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปี 62

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 (ITA) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1