ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2