ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7/6/62 (2)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายพีรากร  บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรของสำนักงานฯที่เกี่ยวข้อง ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562