การอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา  ระดับประถมศึกษาตอนปลายด้วยระบบทางไกล ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1