กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ และขอพรผู้ใหญ่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดฯร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ และขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 11เมษายน 2562