การประชุมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา​ 2562​ สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษา​ตอนต้น​ ระหว่างวันทึ่ 28​ ​- 30 มีนาคม​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์​ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา  2562  สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษาตอนต้น 

 

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา  2562  สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันทึ่  28 - 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1