ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายพีรากร  บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต  1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1