Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนองค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายพีรากร  บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนองค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564)และและนำบุคลากรในองค์กรร่วมประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต1 เกี่ยวกัยการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

 

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน