การประชุมชี้แจงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3