Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

สารสนเทศทางการศึกษา

คู่การปฏิบัติงาน

ติดตามแผนปฎิบัติการ

ทำเนียบสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

การประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประตำตำบล(๑​ ตำบล​๑​ โรงเรียนคุณภาพ)​ เมื่อวันที่​ 8 กุมภาพันธ์​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์​​ 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

 

      นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

มาตราการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์หน่วยงาน