Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี​ เขต​ 1​ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ และผู้อำนวยการกลุ่ม​ สพป.นนทบุรี​เขต​ 1​ ครั้งที่​ /​2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นนทบุรีเขต 1 ครั้งที่ /2562 

 

 

   นายพีรากร บุนนาค  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นนทบุรีเขต 1 ครั้งที่ /2562 เมื่อวันที้ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน