การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ปีการศึกษา 2561

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดีบชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ปีการศึกษา 2561 (ระดับสนามสอบ) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ