Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

สลิปเงินเดือนบำนาญปี 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

หมายเหตุ : ตั่งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ระบบสลิปเงินเดือนบำนาญจะใช้ลิ้งใหม่ด่านล่างซึ่งรองรับการใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

 

สามารถเข้ารับสลิปเงินเดือนบำนาญระบบใหม่ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1. ใช้ระบบ ไลน์ บำนาญ สพป นนทบุรี 1 เป็น ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถพิมพ์โต้ตอบเพื่อใช้ฟังก์ชั่นเบื้องต้นได้ เช่น

 

พิมพ์ว่า “สลิป” – เพื่อไปยังสลิปบำนาญ

 

          “เว็บเขต” – เพื่อไปยังเว็บไซต์สำนักงาน

 

          “เว็บกลุ่ม” – เพื่อไปยังเว็บไซต์ของกลุ่มการเงินฯ

 

          “ติดต่อ” – เพื่อรับข้อมูลติดต่อกับสำนักงาน

และอื่นๆ ในอนาคต

วิธีเข้าใช้งานระบบไลน์ บำนาญ สพป นนทบุรี 1

 

เปิดแอพลิเคชั่น Line กดเพิ่มเพิ่มโดย QR Code แล้วสแกนโค้ดด้านล่าง

 

หมายเหตุ1 วีธีการเพิ่มเพื่อน สลิปบำนาญ สพป. นนทบุรี เขต 1 ในแอพลิเคชั่น LINE โดยใช้ QR CODE

 

----------------------------------------------------

ช่องทางที่ 2. คลิกที่ลิ้งด้านล่างเพื่อไปยังหน้าระบบสลิปเงินเดือนบำนาญ

Link >>ระบบสลิปเงินเดือนบำนาญปี 2562<<

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน