ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2