ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก  ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา