Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

สารสนเทศทางการศึกษา

คู่การปฏิบัติงาน

ติดตามแผนปฎิบัติการ

ทำเนียบสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

การประชุมผ่านระบบ Conference รายการ"พุธเช้าข่าว สพฐ.

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมผ่านระบบ Conference รายการ"พุธเช้าข่าว สพฐ.

 

  นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงาน ร่วมการประชุมผ่านระบบ Conference รายการ"พุธเช้าข่าว สพฐ."เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการที่สำคัญ ในวันทึ่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

มาตราการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์หน่วยงาน