กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมลอยกระทง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมลอยกระทง 

 

             นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมลอยกระทง เมื่่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.เป็นประธาน