Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

สารสนเทศทางการศึกษา

คู่การปฏิบัติงาน

ติดตามแผนปฎิบัติการ

ทำเนียบสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP การจัดทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืงนนท์ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP การจัดทำสัญญาจ้าง 

               นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP การจัดทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืงนนท์ 1

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

มาตราการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์หน่วยงาน