Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน  

 

        นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2

 

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี