Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

สารสนเทศทางการศึกษา

คู่การปฏิบัติงาน

ติดตามแผนปฎิบัติการ

ทำเนียบสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

ทดลองประเมิน สมศ.รอบสี่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ทดลองประเมิน สมศ.รอบสี่  

 

                นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และโรงเรียนอนุบาลบางกรวยทดลองประเมิน สมศ.รอบสี่  โดยมี ผอ.บุญมี จันทวีผล นำเสนอข้อมูลต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลพ กระทรวงศึกษาธิการ

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

มาตราการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์หน่วยงาน