Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

ทดลองประเมิน สมศ.รอบสี่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ทดลองประเมิน สมศ.รอบสี่  

 

                นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และโรงเรียนอนุบาลบางกรวยทดลองประเมิน สมศ.รอบสี่  โดยมี ผอ.บุญมี จันทวีผล นำเสนอข้อมูลต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลพ กระทรวงศึกษาธิการ

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี