ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม

 

              นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1