Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

การจัดทำคลิป การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ด้วยกระบวนการ PLC

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การจัดทำคลิป การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ด้วยกระบวนการ PLC รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยขอให้คณะทำงานทุกคน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ VTR ดังกล่าวในวันที่ 7 และ 10-13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ตั้งแต่เวลา 0830 น. เป็นต้นไป

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf ict171 Kb67
Download this file (2.pdf)2.pdf ict179 Kb88
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี