Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

การประชุมโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการด้านจิตสังคมในสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การประชุมโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการด้านจิตสังคมในสถานศึกษา

 

นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการด้านจิตสังคมในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์  2

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี