Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ช่องทางการชำระหนี้ กยศ.

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ขอเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับช่องทางชำระหนี้ กยศ. และการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (bdekmstuvxy5.pdf)bdekmstuvxy5.pdf ส่งเสริมจัดการศึกษา5340 Kb125
Download this file (hkpqrsuvw034.jpg)hkpqrsuvw034.jpg ส่งเสริมจัดการศึกษา5765 Kb71
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน